• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
Chinese Flute
1
A Boat Song in the River Region - Jiang Guoji

A Boat Song in the River Region

  Jiang Guoji

2
In the Remote Country - Dai Ya

In the Remote Country

  Dai Ya

3
Song of a Warm Southerly Breeze - Zhang Wei-Liang

Song of a Warm Southerly Breeze

  Zhang Wei-Liang

4
Boating On Lake Chao - Zhan Yongming

Boating On Lake Chao

  Zhan Yongming

5
Spring Rivers and Flowers under the Moonlight - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

Spring Rivers and Flowers under the Moonlight

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

6
Dancing Music of Amis Tribe - Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

Dancing Music of Amis Tribe

  Yu Hong-mei & Zhao Yang-qin

7
A Joyful Reunion - Li Zengguang

A Joyful Reunion

  Li Zengguang

8
A Folk Tune of Xipi Flower Drum - Zhan Yongming

A Folk Tune of Xipi Flower Drum

  Zhan Yongming

9
Song of Four Seasons - Dai Ya

Song of Four Seasons

  Dai Ya

10
Dreamy Cloud and Mountains - Zuo Yiwei

Dreamy Cloud and Mountains

  Zuo Yiwei

11
Drifting with the Cloud - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Drifting with the Cloud

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

12
Remembrance of the Wind - Chen Chung-sheng

Remembrance of the Wind

  Chen Chung-sheng

13
A Happy Song On the Yi River - Qu Xiang

A Happy Song On the Yi River

  Qu Xiang

14
Mountain Retreat - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Mountain Retreat

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

15
Fernleaf Hedge Bamboo Under the Moonlight - Chen Tao

Fernleaf Hedge Bamboo Under the Moonlight

  Chen Tao

16
Melodys from the Night Fishermen - Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

Melodys from the Night Fishermen

  Chen Jie-bing, Liu Wei-shan, Zhao Yang-qin & Min Xiao-fen

17
姑蘇行 - 鄭濟民

姑蘇行

  鄭濟民

18
Dating with the Moon - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Dating with the Moon

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

19
Gathering Areca Nuts - Dai Ya

Gathering Areca Nuts

  Dai Ya

20
Moonlight Shadow - Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung

Moonlight Shadow

  Luo Qi-Rui & Yang Su-Hsiung